Donateursbijdrage storten kan het hele jaar door!

Maak je bijdrage over op NL59 RABO 0156 4020 84 tnv IJsclub SIS.

De ijperiode heeft veel mensen doen besluiten donateur te worden van IJsclub SIS, of alsnog de bijdrage over te maken. Met uw bijdrage kunnen we o.a. de veegmachines voor het baan onderhoud en het terrein zelf blijven onderhouden. Helaas konden we niet open in de avonduren omdat de baanverlichting aan vervanging toe is. Dat gaat in april gebeuren. Doneren kan nog steeds via NL59 RABO 0156 4020 84 tnv IJsclub SIS.

Hartelijk dank voor uw donateurschap!

Bestuur IJsclub SIS